Disclaimer

Uitvaartonderneming Milly streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.
Waar mogelijk controleert Uitvaartonderneming Milly de betrouwbaarheid van informatie die zij zelf uit externe bronnen ontvangt. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Uitvaartonderneming Milly niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is en aanvaardt Uitvaartonderneming Milly geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt Uitvaartonderneming Milly het op prijs indien zulke onjuistheden aan haar worden gemeld per e-mail: info@uitvaartmilly.nl.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Uitvaartonderneming Milly naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Uitvaartonderneming Milly beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Uitvaartonderneming Milly vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. Uitvaartonderneming Milly behoudt zich dan ook het recht voor om de informatie op haar website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Pin It on Pinterest

Share This
Open chat
Goedendag,
Waar kunnen wij u mee helpen?